Tjänster

Projekt och förändringsledning

 

Är tid, kostnad samt kvalitet viktigt för er?

Abonova erbjuder konsulttjänster inom bland annat kompetensområden som IT-ledning,förvaltning, systemutveckling, databas, digitala kanaler, samt projekt- och förändringsledning, verkar antingen under eget projektansvar eller som lednings- eller expertförstärkning i uppdragsgivarens organisation. Vi har som mål att ge snabba och tydliga resultat för både verksamhet och IT. Våra konsulter har dokumenterad förmåga att hantera komplexa uppdrag. Vi är handlingskraftiga och resultatorienterade. Vi hanterar uppdrag med många kontaktytor, det vill säga gentemot kunden, kundens partners och leverantörer av IT-tjänster.

 

 

Mobilitet och "Outsourcing"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi kan hjälpa dig reducera dina kostnader.

Vi hjälper organisationer och företag med ett att förverkliga potentialen inom det mobila området för bättre effektivitet och lönsamhet, vi leder och driver outsourcing projekt med kundens outsourcing leverantörer eller den av Abonova utvalda leverantörer, vi jobbar med outsourcing partner i främst Indien.

 

 

Kundnytta

Vi kombinerar vår flexibilitet som litet företag med en stor nätverk av professionell expertis, när vi sätter ihop projekt team så tar vi hänsyn till det bästa marknaden har att erbjuda . Vi matchar våra kunders behov med medarbetarnas specialistkompetens och fokus, vilket skapar ömsesidig framgång.

 

Vi tror starkt på följande egenskaper gentemot våra kunder:

  • Lyhördhet
  • Lösningsorienterad
  • Kompetens
  • Professionalism
  • Medmänsklighet

Abonova Sverige AB © All Rights Reserved